bevalling doula geboorte begeleiding

Een goede bevalling, wat is dat?

Elke zwangere vrouw wil graag een goede bevalling. Deze grote gebeurtenis is vaak spannend. Want hoe zal de bevalling eruit gaan zien? En hoe kijk je terug op de bevalling? Wat is eigenlijk een goede bevalling? 

Elise* (32 jaar) is bevallen van haar eerste kind. De bevalling duurde 8 uur, ze heeft een halfuur geperst.
Myra* (30 jaar) is ook bevallen van haar eerste kind. Ze moest worden ingeleid, ze kreeg weeënopwekkers, koos voor pijnstilling, kreeg een knip en een vacuümpomp en de bevalling duurde in totaal 17 uur. 

Hoe deze vrouwen hun bevalling hebben ervaren, kan je niet direct opmaken uit deze voorbeelden. In dit geval heeft Elise* haar bevalling als heel naar ervaren. Het was druk op de afdeling, ze had het gevoel dat er te weinig naar haar omgekeken was, ze vond de weeën wegpuffen vreselijk.
Myra* kijkt juist heel positief terug op haar bevalling. Ze had een goed contact met de verpleegkundigen en arts, ze kreeg uitleg waar ze wilde, toen de weeën te pittig werden vroeg ze om pijnstilling en die kreeg ze ook. Toen haar baby het lastig leek te krijgen tijdens de persfase, kon de arts op tijd ingrijpen.

Geen script
Er is geen script voor een goede of minder goede bevalling. Een bevalling is niet voorspelbaar, je hebt er geen controle over. Talloze factoren zijn van invloed op hoe een bevalling verloopt, zoals wat voor soort weeën je hebt, hoe het kindje indaalt, hoe je de weeën ervaart en welke sfeer er in de verloskamer is. Hoe je terugkijkt op de bevalling, maakt of je het als vrouw goed of minder goed ervaart. Een bevalling kan op papier als heel vloeiend en makkelijk klinken, maar dit hoeft niet zo ervaren te worden. En andersom kan ook: een vrouw kan heel positief terugkijken op een zware, gecompliceerde bevalling.
Het gaat erom hoe jij de bevalling ervaart. Op papier kan het anders klinken, jouw ervaring: daar gaat het om!

Goed of slecht?
Wat maakt of je een goede of slechte bevalervaring hebt? Dit begint bij de voorbereiding. Het is belangrijk dat je weet wat er gebeurt tijdens een bevalling, met je lichaam, met de baby. Weet dat er geen bevalscript is, maar wees op de hoogte bent van verschillende scenario’s zoals thuis bevallen, poliklinisch in het ziekenhuis, met een medische indicatie en wat dit betekent. Ook kennis van de verschillende soorten pijnstilling is helpend.

Zorg en aandacht 
Maar het allerbelangrijkste is dat jij weet welke zorg en aandacht jij nodig hebt. Een vrouw is enorm sterk als ze aan het bevallen is, maar ook enorm kwetsbaar. Ze heeft daarom liefdevolle zorg en aandacht nodig. Welke zorg en aandacht dit is, verschilt per persoon. En alles is goed. Wat jij nodig hebt om een rustige en veilige omgeving te creëren, dat moet geregeld worden. Als jij je veilig en vertrouwd voelt tijdens je bevalling, gezien en gehoord, kun je veel makkelijker in de bevalbubbel komen. 
Als er bepaalde ingrepen gedaan moeten worden en je niet begrijpt waarom of in paniek bent, zul je hier heel anders op terug kijken dan als je vertrouwen hebt in de zorgverleners, als je uitleg krijgt als je dit nodig hebt. Alleen al je hand vasthouden kan een enorm verschil maken. Continue zorg tijdens de bevalling, continu iemand die kijkt naar jouw welzijn, wat jij nodig heeft, is heel belangrijk. 

Het is belangrijk om tijdens je zwangerschap te onderzoeken welke zorg en aandacht jij nodig hebt. De aanstaande ouders zijn de enige met hun antwoord op deze vraag en voor iedereen is het antwoord uniek. Als je weet wat jij nodig hebt, kun je jouw eigen bevalplan maken, wat helemaal bij jou hoort, waarin staat wat jij nodig hebt om je veilig en vertrouwd te voelen, om vol vertrouwen die bevalling in te ga

Jij doet ertoe! Iedere vrouw verdient die zorg, tijd en aandacht die ze nodig heeft. En als je die krijgt, is de kans dat je positief terugkijkt op je bevalling veel groter. Dat je terugkijkt en denkt, ongeacht hoe het verlopen is: het was een goede bevalling, het was mijn bevalling! 

(*fictieve namen)

Deel de blog op:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
Marlies Bons Doula Haarlem

Het moederbrein

De komst van een kind verandert je leven. Ineens is daar een wezentje die al je zorg en aandacht nodig heeft. Je prioriteiten veranderen. Er

Lees meer >